Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018

 
Kód: 260023-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Chodounská
E-mail: helena.chodounska@czso.cz

Všechna data publikace (1,7 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení Word PDF
Všechny tabulky publikace Excel
 
Úvod Word PDF
1. Vymezení zkoumaných populací Word PDF
2. Děti se zdravotním postižením Word PDF
Tabulky – Děti se zdravotním postižením
3. Osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti Word PDF
Tabulky – Osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti
 
Seznam použitých zkratek Word PDF
Příloha: Přehled a popis zdrojů dat Word PDF

Zveřejněno dne: 16.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.