Demografie - Revue pro výzkum populačního vývoje - 3. čtvrtletí

 
Kód: e-1803-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Terezie Kretschmerová: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2003 (anotace)
Miroslav Hiršl: Příspěvky českého státu rodinám na náklady spojené s výchovou dětí
Michaela Potančoková: Zmena prokreatívného správania slovenských žien po roku 1990 v transverzálnom a longitudinálnom pohľade
Eva Kačerová: Mezinárodní srovnání sezónnosti sňatečnosti

SČÍTÁNÍ LIDU
Eva Čákiová: Vzdělání a zaměstnanost v České republice podle výsledků SLDB 2001 z pohledu gender
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY

BIBLIOGRAFIE
Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.