Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - 3 - 2010

 
Kód: e-1803-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Michaela Němečková – Terezie Štyglerová: Vývoj obyvatelstva české republiky v roce 2009
Josef Koubek: Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu
Jitka Langhamrová – Tomáš Fiala – Vladimír Hulík – Martina Miskolczi – Eva Kačerová: Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050

SČÍTÁNÍ LIDU
Pavel Čtrnáct: Proběhlo Zkušební sčítání 2010
RECENZE
ZPRÁVY
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE
PŘEHLEDY

BIBLIOGRAFIE
Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady.
Demografie je recenzovaný odborný časopis.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.