Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - 1959 - 2010

 
Kód: e-1805-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Úvodní slovo PDF
Rejstřík ročníků 1 - 52 (1959 - 2010) PDF
Autorský rejstřík (1959 - 2010) PDF
Časopis Demografie (sken ročníků 1959 - 2003)
(Odkaz na Google dokumenty)
Naskenované časopisy jsou z důvodu velkého objemu dat k dispozici také na DVD, které je možné zakoupit v prodejně ČSÚ.
Časopis Demografie (2003 - 2010)
Czech Demography (2007 - 2010) - výběr příspěvků z jednotlivých ročníků časopisu Demografie (v anglickém jazyce)
Demografické konference (1965 - 2010)

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.