Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - 1 - 2010

 
Kód: e-1803-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Terezie Štyglerová – Michaela Němečková – Miroslav Šimek: Projekce obyvatelstva České republiky 2009–2065
Martin Hampl – Jan Müller: Vývoj regionální distribuce obyvatelstva v Česku v letech 1869–2009
Štěpánka Pollnerová: Zvyšování důchodového věku v kontextu rostoucí střední délky života
Jana Kadlecová: Demografie a její vlivy v pojišťovnictví
XXXIX. konference České demografické společnosti „Žena a muž v rodině a na trhu práce“, Praha 27. května 2009
Luděk Šídlo – Klára Tesárková: Úvod
Ludmila Fialová: Změny funkcí rodiny v historické perspektivě
Milan Kučera: Rodina a její postavení v neklidném 20. století
Jitka Rychtaříková: Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině a na trhu práce
Dagmar Bartoňová – Ondřej Nývlt: Ženy a muži v rodinných domácnostech v České republice v letech 2001–2008
Luděk Šídlo – Klára Tesárková: Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU
Hana Hašková: Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic
Šárka Daňková – Romana Malečková: Hodnocení zdraví mužů a žen v kontextu rodinného stavu podle výběrového šetření EHIS ČR
Marek Řezanka: Ženy a muži v datech nejen na trhu práce
Michaela Kleňhová: Ženy a muži ve školství
Branislav Šprocha: Vzdelanie, trh práce a rozdiely medzi mužmi a ženami v rómskej populácii na Slovensku
Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová: Ekonomická aktivita mužů a žen od konce roku 2000 a vliv zvyšování důchodového věku
Petr Mazouch – Jakub Fischer: Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu?
Nina Bosničová: Babyboom a jeho dopad na genderovou praxi firem
Kamila Svobodová: Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí
Anna Šťastná: Neúplné rodiny – žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik
Věra Kuchařová: K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory
Olga Sivková: Instituce rodiny v daňovém systému České republiky

SČÍTÁNÍ LIDU
Štěpánka Morávková: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – hlavní metodické změny charakteristik bydlení

RECENZE
Neúplné rodiny v Evropě (Michaela Němečková)
Slaďování rodinného a pracovního života v nadnárodních podnicích (Eva Mitchell)
Budoucnost stárnutí (Milan Aleš)

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti – Konference „Sociální integrace migrantů v České republice“ – Mladí demografové a jejich první konference – Konference Reprodukce lidského kapitálu – RELIK 2009

PŘEHLEDY
Sčítání bezdomovců v Plzni – přehled základních zjištění (Laco Toušek – Klára Strohsová)

BIBLIOGRAFIE
Názory autorů se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady.
Demografie je recenzovaný odborný časopis.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.