Demografická ročenka ČR - 2011

 
Kód: e-4019-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN) Word PDF
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN) (třídy a vybrané diagnózy příčin smrti) tab. 4 - zemřelí do 1 roku Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1921–2011 Excel PDF

A. Pohyb obyvatelstva v roce 2011
A.01 Přehled pohybu obyvatelstva – absolutní údaje Excel PDF
A.02 Přehled pohybu obyvatelstva – relativní údaje Excel PDF

B. Sňatky
B.01 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu ženicha Excel PDF
B.02 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu nevěsty Excel PDF
B.03 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců Excel PDF
B.04 Sňatky podle vzájemného věku svobodných snoubenců Excel PDF
B.05 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
B.06 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců Excel PDF
B.07 Sňatky podle věku a vzdělání snoubenců Excel PDF
B.08 Sňatky podle kraje pobytu snoubenců a podle měsíce Excel PDF
B.09 Druhé a další sňatky rozvedených a ovdovělých mužů podle pořadí sňatku, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku Excel PDF
B.10 Druhé a další sňatky rozvedených a ovdovělých žen podle pořadí sňatku, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku Excel PDF
B.11 Sňatky podle vzdělání snoubenců Excel PDF
B.12 Sňatky podle rozdílu věku snoubenců a rodinného stavu Excel PDF
B.13 Sňatky podle ročníku narození snoubenců Excel PDF
B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha Excel PDF
B.15 Sňatky podle státního občanství nevěsty Excel PDF

C. Rozvody
C.01 Rozvody podle místa pobytu Excel PDF
C.02 Rozvody podle vzájemného věku manželů Excel PDF
C.03 Rozvody podle věku muže a délky trvání manželství Excel PDF
C.04 Rozvody podle věku ženy a délky trvání manželství Excel PDF
C.05 Rozvody podle délky trvání manželství a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.06 Rozvody podle roku uzavření sňatku a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.07 Rozvody podle pohlaví, věku, počtu předchozích rozvodů a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.08 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně muže Excel PDF
C.09 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně ženy Excel PDF
C.10 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství Excel PDF
C.11 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství na straně muže a ženy a vzdělání manželů Excel PDF
C.12 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů Excel PDF
C.13 Rozvody podle rozdílu věku manželů a pořadí rozvodu Excel PDF
C.14 Rozvody podle státního občanství muže Excel PDF
C.15 Rozvody podle státního občanství ženy Excel PDF

D. Narození
D.01 Narození podle místa pobytu matky Excel PDF
D.02 Narození podle legitimity, pořadí a místa pobytu matky Excel PDF
D.03 Narození podle věku matky, pohlaví a pořadí narození Excel PDF
D.04 Živě narození podle věku matky, pohlaví, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.05 Živě narození podle věku a rodinného stavu matky Excel PDF
D.06 Živě narození podle věku a ročníku narození matky, pohlaví, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.07 Narození v nynějším manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů a podle pořadí, vitality a pohlaví Excel PDF
D.08 Živě narození podle pořadí a rodinného stavu matky Excel PDF
D.09 Živě narození v nynějším manželství podle pohlaví, pořadí narození a vzdělání matky Excel PDF
D.10 Narození podle věku matky, legitimity a věku otce Excel PDF
D.11 Narození v manželství podle věku otce, pořadí, vitality a pohlaví Excel PDF
D.12 Narození mimo manželství podle věku otce, pořadí a rodinného stavu matky, vitality a pohlaví Excel PDF
D.13 Narození v manželství a mimo manželství ve druhém a vyšším pořadí podle doby uplynulé od předchozího porodu, vitality, pořadí, zralosti a legitimity Excel PDF
D.14 Živě narození podle týdne těhotenství, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.15 Živě narození podle délky dítěte, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.16 Živě narození podle věku matky, pohlaví, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.17 Živě narození podle legitimity, pohlaví, pořadí narození a porodní hmotnosti Excel PDF
D.18 Živě narození v manželství podle vzdělání matky, pořadí a podle vzdělání otce Excel PDF
D.19 Živě narození mimo manželství podle vzdělání matky, pořadí a podle vzdělání otce Excel PDF
D.20 Narození podle měsíce narození, legitimity, pořadí a vitality Excel PDF
D.21 Porody dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky Excel PDF
D.22 Porody a narození z porodů dvojčat a trojčat podle pohlaví, vitality a legitimity Excel PDF
D.23 Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí Excel PDF

E. Potraty
E.01 Potraty podle místa pobytu a rodinného stavu ženy a druhu potratu Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 4.4.2013) Excel PDF
E.02 Potraty podle věku a rodinného stavu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.03 Potraty podle stáří plodu, měsíce potratu, vzdělání a počtu živě narozených dětí ženy a podle druhu potratu Excel PDF
E.04 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu, pořadí, věku, vzdělání a počtu živě narozených dětí ženy Excel PDF
E.05 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy, rodinného stavu a počtu živě narozených dětí Excel PDF

F. Zemřelí
F.01 Zemřelí podle místa pobytu Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 4.4.2013) Excel PDF
F.02 Zemřelí podle pohlaví, věku, velikostních skupin obcí a krajů Excel PDF
F.03 Zemřelí podle věku, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.04 Zemřelí podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.05 Zemřelí podle státního občanství, měsíce úmrtí, vzdělání, pohlaví a věku Excel PDF
F.06 Zemřelí podle místa úmrtí, pohlaví a věku Excel PDF
F.07 Zemřelí podle místa úmrtí, pohlaví a třídy příčiny smrti Excel PDF

G. Zemřelí podle příčin smrti
G.01 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví, velikostních skupin obcí a krajů Excel PDF
G.02 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví a věku Excel PDF
G.03 Zemřelí podle příčin smrti, pohlaví a měsíce úmrtí Excel PDF
G.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, věku a příčin smrti (vybrané třídy a diagnózy) Excel PDF
G.05 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku Excel PDF
G.06 Zemřelí podle vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti, pohlaví a věku Excel PDF

H. Stěhování
H.01 Vnitřní a zahraniční stěhování podle pohlaví, velikostních skupin obcí, oblastí, krajů a okresů Excel PDF
H.02 Vnitřní stěhování – přistěhovalí muži podle věku, oblastí, krajů a okresů Excel PDF
H.03 Vnitřní stěhování – přistěhovalé ženy podle věku, oblastí, krajů a okresů Excel PDF
H.04 Vnitřní stěhování – vystěhovalí muži podle věku, oblastí, krajů a okresů Excel PDF
H.05 Vnitřní stěhování – vystěhovalé ženy podle věku, oblastí, krajů a okresů Excel PDF
H.06 Vnitřní stěhování – přistěhovalí podle rodinného stavu a krajů Excel PDF
H.07 Vnitřní stěhování – vystěhovalí podle rodinného stavu a krajů Excel PDF
H.08 Vnitřní stěhování podle druhu stěhování, věku, měsíce stěhování a rodinného stavu Excel PDF
H.09 Vnitřní stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.10 Obrat a saldo vnitřního stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.11 Vnitřní stěhování mezi okresy Excel PDF
H.12 Zahraniční stěhování podle pohlaví a věku Excel PDF
H.13 Zahraniční stěhování podle pohlaví, rodinného stavu a měsíce stěhování Excel PDF
H.14 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin - přistěhovalí Excel PDF
H.15 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkových skupin - vystěhovalí Excel PDF

I. Bilance obyvatelstva a analytické ukazatele
I.01 Počet obyvatel podle pohlaví a jednotek věku Excel PDF
I.02 Počet obyvatel podle pohlaví, jednotek věku a typu urbanizace (k 31.12.2011) Excel PDF
I.03 Věkové složení obyvatel podle krajů – obě pohlaví Excel PDF
I.04 Věkové složení obyvatel podle krajů – muži Excel PDF
I.05 Věkové složení obyvatel podle krajů – ženy Excel PDF
I.06 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – muži (k 31.12.2011) Excel PDF
I.07 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – ženy (k 31.12.2011) Excel PDF
I.08 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných mužů Excel PDF
I.09 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných žen Excel PDF
I.10 Míry plodnosti podle jednotek věku, věkových skupin žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.11 Míry potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.12 Míry indukované potratovosti podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.13 Míry ukončených těhotenství podle jednotek věku, věkových skupin žen a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.14 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku a krajů (na 1000 obyvatel) Excel PDF
I.15 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku a třídy příčiny smrti (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
I.16 Podrobné úmrtnostní tabulky – muži Excel PDF
I.17 Podrobné úmrtnostní tabulky – ženy Excel PDF
I.18 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – muži Excel PDF
I.19 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – ženy Excel PDF
I.20 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – muži Excel PDF
I.21 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – ženy Excel PDF
Archiv:
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.