Delegace ČSÚ navštívila slovenské kolegy

 


21. 4. 2008

Delegace ČSÚ navštívila slovenské kolegy


Diseminace statistických dat, využívání administrativních zdrojů a výměna aktuálních informací byly hlavními tématy pracovní návštěvy předsedy ČSÚ Jana Fischera a jeho spolupracovníků ve Statistickém úřadě Slovenské republiky (ŠÚSR) ve dnech 17. a 18. dubna.

Potvrdilo se, že oba statistické úřady věnují mimořádnou pozornost způsobu, jakým šíří statistické údaje mezi odbornou i laickou veřejnost. Fenoménem se tu stal především internet, kde uživatelé potřebná data získají zcela zdarma. Snižuje se také počet tištěných publikací. ŠÚSR, stejně tak jako ČSÚ, usiluje o snižování administrativní zátěže respondentů, a to využíváním informací, které zpravodajské jednotky už jednou svěřily orgánům státní správy.

Slovenské statistiky letos čekají náročné úkoly související s přípravou na přijetí eura v roce 2009. Předsedkyně ŠÚSR Ludmila Benkovičová českou stranu informovala mj. o tom, jak bude její úřad v této souvislosti monitorovat cenový vývoj na Slovensku. Zajímala se o to, jak se ČSÚ chystá na svou roli při předsednictví České republiky v Evropské unii.

Jednání českých a slovenských statistiků na nejvyšší úrovni se stalo tradiční událostí. Zatímco na jaře hostí Bratislava pražské kolegy, na podzim je to naopak.


Roman Prorok
mluvčí předsedy ČSÚ

  • 080421TZ_Bratislava.doc