Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2012

 
Kód: e-2102-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Komentář Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2001 – 2012 Excel PDF
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2012 celkem Excel PDF
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2012 celkem - pokračování Excel PDF
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2012 Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – sklizeň Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – sklizeň – pokračování Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – sklizeň z ovocných stromů Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – hektarový výnos Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – hektarový výnos – pokračování Excel PDF
Porovnání s výsledky v roce 2011 – výnos z 1 stromu, keře Excel PDF
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2012 podle krajů
Pšenice ozimá Excel PDF
Pšenice jarní Excel PDF
Ječmen ozimý Excel PDF
Ječmen jarní Excel PDF
Žito Excel PDF
Oves Excel PDF
Triticale Excel PDF
Kukuřice na zrno Excel PDF
Obiloviny celkem Excel PDF
Luskoviny celkem Excel PDF
Brambory ostatní Excel PDF
Cukrovka technická Excel PDF
Řepka Excel PDF
Kukuřice na siláž Excel PDF
Pícniny na orné půdě celkem – seno Excel PDF
Trvalé travní porosty – píce v seně Excel PDF
Chmelnice Excel PDF
Vinice Excel PDF
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2011/2012 Excel PDF
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2012
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel
- cukrovka, brambory celkem, řepka Excel

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2012
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel
- cukrovka, brambory celkem, řepka Excel

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2012
- pšenice, ječmen, žito, oves Excel
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané Excel

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2012 podle krajů
- ječmen ozimý, žito, oves, řepka Excel
- ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá Excel

Výnosy zemědělských plodin v roce 2012 podle krajů
- pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves Excel
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané Excel
Archiv:
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.