Deficit veřejného sektoru se v roce 2014 prohloubil

 

28. listopadu 2016

Na konci roku 2014 dosáhl deficit veřejného sektoru 63,9 miliardy korun. To je 1,5 % HDP. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k prohloubení schodku o 0,9 procentního bodu.

V meziročním srovnání vzrostl dluh sektoru veřejných institucí o 110 miliard korun. „Poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu klesl o 1,5 procentního bodu na 79,2 % na konci roku 2014. Tento pokles byl dán vyšší dynamikou růstu HDP,“ konstatuje Václav Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Celkové příjmy veřejného sektoru dosáhly 50 % HDP. Podíl objemu výdajů na HDP činil 51,5 %. Podíl příjmů na HDP poklesl meziročně o 2 procentní body, podíl výdajů o 1,1 procentního bodu.

„Na konci roku 2014 pracovalo ve veřejném sektoru 980 tisíc zaměstnanců, tedy 23 % všech pracovníků. To představuje meziroční nárůst o 9 tisíc zaměstnanců,“ říká Jaroslav Sixta, ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ.

Satelitní účet veřejného sektoru zahrnuje všechny jednotky kontrolované vládními institucemi. Vedle subjektů zařazených v sektoru vládních institucí, jejichž údaje slouží k výpočtu maastrichtských konvergenčních kritérií, veřejný sektor dále zahrnuje vládními institucemi kontrolované nefinanční korporace, které fungují na tržní bázi, a veřejné finanční korporace včetně centrální banky. Analytický přínos satelitního účtu spočívá v úplném zobrazení přímého vlivu vládních institucí na ekonomiku a také ekonomických vztahů soukromého a veřejného sektoru.

 

Kontakty
Tomáš Chrámecký
odbor vnější komunikace
tel.: 274 052 765
mob.: 737 280 892

e-mail: tomas.chramecky@czso.cz

 

  • csu-tz161128-deficit_verejneho_sektoru_se_v_roce_2014_prohloubil.docx