Datové soubory pro školní a studentské práce

 

Vybrané odkazy, na kterých je možné najít data využitelná pro školní a studentské práce nejen ze statistiky:

USA
Social Security Administration
Veřejnosti přístupné a pro výzkumné účely využitelné soubory dat z oblasti sociálního zajištění z roku 2004.

Residential Finance Survey – U.S. Census Bureau
Veřejně využitelné soubory dat z šetření financování bydlení z roku 2001.

U.S. Department of Health & Human Services
Veřejně využitelné soubory dat z šetření zdravotních výdajů.

Joint Project between the Bureau of Labor Statistics and the Bureau of Census
Veřejně využitelné soubory dat z měsíčních šetření aktuálního stavu obyvatelstva.

Německo
Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes
Výzkumné datové centrum Německého statistického úřadu.

Kanada
Statistics Canada – Learning resources - Data
Soubory statistických dat a mikrodat pro studijní účely.