Datová schránka Českého statistické úřadu plně v provozu

 


6. prosince 2010

Datová schránka Českého statistické úřadu plně v provozu


Počátkem listopadu 2010 Český statistický úřad (ČSÚ) zcela zprovoznil svoji elektronickou spisovou službu. Ta kromě klasické spisové agendy umožňuje efektivní zpracování datových zpráv zasílaných a odesílaných prostřednictvím informačního systému datových schránek. Elektronická spisová služba byla v ČSÚ vybudována v rámci projektu Kompatibilita spisové služby Českého statistického úřadu, na jehož financování se významnou měrou podílel Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Český statistický úřad začal využívat datovou schránku již od 15. července 2009. Po Kanceláři veřejného ochránce práv se stal druhým orgánem veřejné moci, který datovou schránku aktivoval. První datová zpráva ČSÚ byla vypravena právě do datové schránky kanceláře ombudsmana.

Předmětem většiny elektronických podání Českému statistickému úřadu jsou statistické výkazy; ty tvoří téměř devadesát procent elektronické komunikace ČSÚ v informačním systému datových schránek. Aby nastavení elektronické spisové služby vyhovovalo statistickým potřebám, ověřoval ČSÚ rozesílání a příjímání elektronických statistických výkazů formou pilotního testování. V třetím čtvrtletí 2010 oslovil okolo pětiset respondentů, kteří zasílají elektronické statistické výkazy.

Po dokončeném zavedení elektronické spisové služby je ČSÚ schopen přijímat a odesílat nejenom standardní elektronické dokumenty, ale také exportní soubory z elektronického pořizování výkazů a elektronické statistické výkazy v PDF formátu. Základním předpokladem pro rozvoj tohoto způsobu komunikace s respondenty je ale převedení současného systému elektronického pořizování výkazů na systém elektronických statistických výkazů v PDF formátu. ČSÚ předpokládá, že úplný převod statistických výkazů do elektronické PDF formy ukončí během roku 2011 tak, aby počínaje rokem 2012 měli respondenti k dispozici statistické výkazy ve formátu vyplnitelného PDF. Tím dojde k plné integrace elektronické spisové služby do procesu sběru statistických informací.


Český statistický úřad
Oddělení vnější komunikace
Ladislav Pištora
tel.: 27 405 4017, 603 816 700
e-mail: ladislav.pistora@czso.cz

  • TZDS101206.doc