Databáze výsledků SLDB - 2011

 
Kód: e-21000-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@csu.gov.cz

Elektronická verze dostupná pouze na CD v prodejně ČSÚ v ústředí a na pracovištích informačních služeb krajských správ ČSÚ. Tištěná verze není k dispozici.


DVD s databází výsledků SLDB 2011 obsahuje více než 1400 ukazatelů o obyvatelích, domech, bytech a domácnostech za všechny obce, městské části územně členěných statutárních měst, za správní obvody obcí s rozšířenou působností a Prahy, za okresy, kraje a za Českou republiku. Součástí DVD je rovněž základní metodická informace k obsahu DVD, návody k použití, seznamy ukazatelů a územních celků. Data jsou k dispozici ve třech oddílech: Profil území, Územní srovnání a Zdrojová data.

Cena DVD je 990 Kč.


Zveřejněno dne: 03.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.