Databáze MOS – otevřená data

 

Databáze MOS obsahuje statistická data za městskou a obecní statistiku. Údaje jsou seskupeny do samostatných ročních souborů a prezentují data za obce od roku 2000 do současnosti. Data se vztahují vždy k aktuálnímu území obce platnému v příslušném roce. Datový soubor za každý rok je po prvním zveřejnění následně ještě jednou aktualizován.

Kód produktu: 330271-23

Kontakt: martin.cerny@czso.cz