Databáze KROK – otevřená data

 

Databáze KROK obsahuje agregovaná statistická data za Českou republiku, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností. Údaje jsou seskupeny do samostatných ročních souborů a prezentují data za uvedené územní celky od roku 2000 do současnosti.
Data se vztahují vždy k aktuální územní struktuře platné v příslušném roce.
Datový soubor za každý rok je po prvním zveřejnění následně ještě jednou aktualizován.

Kód produktu: 330270-23

Kontakt: martin.cerny@czso.cz