Data pro školní a studentské práce

 

Vybrané odkazy, na kterých je možné najít data využitelná pro školní a studentské práce nejen ze statistiky:
 

Český statistický úřadPočet obyvatel v obcích České republiky
Stavy obyvatel v obcích ČR po promítnutí územních změn k 1. lednu aktuálního roku na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace.

Malý lexikon obcí ČR
Obsahuje všechny obce ČR v územní struktuře aktuálního roku s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok předchozí.

Data o obyvatelstvu ČR z Veřejné databáze
 
Srovnání krajů v České republice
Publikace porovnávající jednotlivé kraje z pohledu demografického vývoje, trhu práce, životního prostředí, sociální problematiky a dalších oblastí.

Porovnání krajů
Porovnání vybraných ukazatelů postavení a vývoje krajů od roku 2000 pomocí tří typů animovaných grafů a v mapách.

Regionální účty

Český úřad zeměměřický a katastrální
Statistická ročenka půdního fondu

Ministerstvo vnitra ČR
Statistiky - statistiky z oblasti dopravních nehod, kriminality, migrace, požárů, evidence obyvatelstva, Centrální registr vozidel.


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury - počty a návštěvnost muzeí, památkových objektů, hvězdáren, knihovny, hudební soubory. Až do okresů či konkrétních jednotek.


Národní památkový ústav
Seznam kulturních památek - nemovité památky, NKP, světové dědictví, chráněná území atp.


Portál ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Statistiky - informace o registrované nezaměstnanosti rekvalifikacích, zaměstnávání cizinců, regionální statistika ceny práce atp. Údaje i za menší územní celky než jen ČR, míra nezaměstnanosti až do úrovně obcí.


Ředitelství silnic a dálnic
Silniční a dálniční síť - Délky a další data komunikací - délky jednotlivých tříd komunikací až do okresů.
Sčítání dopravy - data z celostátních sčítání dopravy z let 2020, 2016, 2010, 2005 a 2000.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Statistika školství


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Publikace - Zdravotnická statistika


Zahraničí

Economagic
Časové řady ekonomických ukazatelů z různých zahraničních zdrojů.


USA
Social Security Administration
Veřejnosti přístupné a pro výzkumné účely využitelné soubory dat z oblasti sociálního zajištění z roku 2004.

U.S. Department of Health & Human Services
Veřejně využitelné soubory dat z šetření zdravotních výdajů.

Německo
Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes
Výzkumné datové centrum Německého statistického úřadu.