Data pro Místní akční skupiny (MAS)

 

Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region (www.wikipedie.cz).

V České republice bylo k 30. 6. 2020 celkem 180 MAS, které zahrnovaly 94 % obcí ČR. Jednotlivé MAS vytvářejí strategické dokumenty a analyzují vývoj ve svém území. Pro ČSÚ jsou MAS významnými klienty, proto pro ně od roku 2013 připravujeme sadu základních ukazatelů. Roční aktualizace tabulky MS Excel je vždy k 30. červnu. Data o veřejných službách v obcích (školství, zdravotnictví, sociální péče) se doplňují obvykle s ročním zpožděním z důvodu dostupnosti dat ze zdrojů mimo ČSÚ.

Pod seznamem obcí ČR jsou uvedeny i referenční sumy za ČR a kraje. Data pro obce, které jsou členy určité MAS, je možno filtrovat podle názvu nebo čísla MAS. Doporučujeme vždy zkontrolovat výsledný seznam obcí vzhledem k možným průběžným změnám zařazení obcí do jednotlivých MAS.

Poznámky k metodice ukazatelů najdete na prvním listu Ukazatele v souboru ročně aktualizovaných dat. Metodický výklad naleznete také u podobné sady ukazatelů pro obce, tzv. 
Územně analytických podkladů, dále na stránkách příslušných statistik ČSÚ nebo v databázi metainformací ČSÚ.
Pokud potřebujete další údaje, delší časovou řadu nebo konzultaci, můžete se obrátit na pracoviště 
informačních služeb příslušné krajské správy ČSÚ.

 

 • Tabulky
 • Data podle obcí, roky 2021 - 2022, s číselníky MAS
  aktualizace k 30.06.2023
 • Data podle obcí, roky 2014 - 2020, s číselníky MAS
  aktualizace k 30.06.2022
 • Data podle obcí, roky 2008 - 2013, s číselníky MAS
  dále se neaktualizuje
 • Veřejné vybavení podle územních obvodů MAS
  aktualizace ukončena
 • Výběr dat SLDB 2011, s číselníkem MAS
 • Podrobná data ze SLDB 2011 Odkaz [nové okno]
 • Kontakty:
  Informační služby - krajské správy ČSÚ

  Externí odkaz
  Národní síť MAS