Data pro Místní akční skupiny (MAS)

 

Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region (www.wikipedie.cz).

V České republice bylo k 27. 6. 2017 celkem 179 MAS, které zahrnovaly 94 % obcí ČR. Jednotlivé MAS vytvářejí strategické dokumenty a analyzují vývoj ve svém území. Pro ČSÚ jsou MAS významným klientem, proto pro ně od roku 2013 připravuje základní sadu ukazatelů. Roční aktualizace tabulky MS Excel je vždy k 30. 6. Data o kapacitách veřejného vybavení (školství, zdravotnictví, sociální péče) se doplňují průběžně podle dostupnosti dat ze zdrojů mimo ČSÚ. Kapacitní údaje jsou sumarizovány za územní obvody jednotlivých MAS z důvodu ochrany individuálních údajů.

Pod seznamem obcí ČR jsou uvedeny i referenční sumy za ČR a kraje. Data pro obce, které jsou zastoupeny v určité MAS, je možno filtrovat podle názvu MAS. Doporučujeme vždy zkontrolovat výsledný seznam obcí vzhledem k možným změnám zařazení obcí do jednotlivých MAS.

Poznámky k metodice ukazatelů najdete na listu Ukazatele v souboru Ročně aktualizovaných dat; dále u podobné sady ukazatelů pro obce, tzv. Územně analytických podkladů; na stránkách příslušných statistik ČSÚ; nebo v databázi metainformací ČSÚ.
Pokud potřebujete další údaje, delší časovou řadu nebo konzultaci, můžete se obrátit na pracoviště informačních služeb příslušné krajské správy ČSÚ.