Další vzdělávání dospělých - 2007

 
Kód: e-3313-09
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

1. Úvod Word PDF
a) Obecná část
b) Statistické šetření problematiky vzdělávání dospělých
2. Možnosti interpretace výsledků šetření Word PDF
a) Výběrový soubor
b) Okruhy problematiky a zjišťované ukazatele
c) Charakteristika průběhu šetření
3. Účast na dalším vzdělávání Word PDF
a) Formální a neformální vzdělávání
b) Informální učení
c) Faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání
d) Důvody neúčasti na dalším formálním a neformálním vzdělávání
e) Cesty vzdělávání
4. Obsahové zaměření dalšího vzdělávání Word PDF
a) Předmět vzdělávání
b) Jazykové znalosti
5. Účast na kulturních aktivitách Word PDF
6. Mezinárodní porovnání výsledků šetření AES Word PDF
7. Závěr Word PDF
8. Příloha: tabulky a grafy Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.