Zaostřeno na ženy a muže - 2014


Vybrané výsledky šetření mimo ČSÚ
Tab. 1: Názory veřejnosti na roli ženy a muže v rodině PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.