Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2020


D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Rozvody ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí ve Zlínském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF
Tab. D.11 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.