Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2017


D. Obyvatelstvo (předběžné údaje)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Rozvody v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF
Tab. D.11 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF
Tab. D.12 Bilance počtu obyvatel ve městech Jihočeského kraje Excel PDF
Graf D.1 Srovnání vývoje vybraných demografických ukazatelů v Jihočeském kraji PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.