Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. čtvrtletí 2017


D. Obyvatelstvo
Tab. D.1 Počet obyvatel ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Rozvody ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF
Tab. D.11 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.