Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2016


D. Obyvatelstvo
Tab. D.1 Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.3 Narození v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.4 Zemřelí v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.5 Rozvody v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.11 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel
Tab. D.12 Bilance počtu obyvatel ve městech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Živě narození v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Zemřelí v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Sňatky v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Rozvody v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Přirozený přírůstek obyvatel v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG
Celkový přírůstek obyvatel v okresech České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.