Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2015


D. Obyvatelstvo
Tab. D.1 Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.3 Narození v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.4 Zemřelí v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.5 Rozvody v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Živě narození v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Zemřelí v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Sňatky v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Rozvody v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Přirozený přírůstek obyvatel v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Přírůstek obyvatel stěhováním v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG
Celkový přírůstek obyvatel v okresech České republiky v 1. čtvrtletí 2015 JPG

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.