Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání - 2018


D Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v ČR dle úrovně oboru vzdělání a místa trvalého bydliště v krajském členění (2001–2018)
Všechny tabulky kapitoly Excel
 
Tab. D1 Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v ČR dle skupin oborů vzdělání a dle trvalého bydliště v roce 2018 Excel PDF
Tab. D2 Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v ČR dle oboru vzdělání a dle trvalého bydliště v roce 2018 Excel PDF
Tab. D3 Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol v ČR dle úrovně vzdělání a dle trvalého bydliště (2001–2018) Excel PDF

Kraje
Tab. D4 Hl. m. Praha – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D4a Hl. m. Praha – dle úrovně vzdělávání
 
Excel PDF
Tab. D5 Středočeský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D5a Středočeský kraj – dle úrovně vzdělávání
 
Excel PDF
Tab. D6 Jihočeský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D6a Jihočeský kraj – dle úrovně vzdělávání
 
Excel PDF
Tab. D7 Plzeňský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D7a Plzeňský kraj – dle úrovně vzdělávání
 
Excel PDF
Tab. D8 Karlovarský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D8a Karlovarský kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D9 Ústecký kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D9a Ústecký kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D10 Liberecký kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D10a Liberecký kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D11 Královéhradecký kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D11a Královéhradecký kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D12 Pardubický kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D12a Pardubický kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D13 Vysočina – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D13a Vysočina – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D14 Jihomoravský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D14a Jihomoravský kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D15 Olomoucký kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D15a Olomoucký kraj – kraji dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D16 Zlínský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D16a Zlínský kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF
Tab. D17 Moravskoslezský kraj – dle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. D17a Moravskoslezský kraj – dle úrovně vzdělání
 
Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.