ČSÚ vylučuje neoprávněnou manipulaci s údaji o podnicích

 


6.12.2004

ČSÚ vylučuje neoprávněnou manipulaci s údaji o podnicích

Registr ekonomických subjektů je zčásti veřejný


Český statistický úřad vylučuje neoprávněnou manipulaci s údaji z Registru ekonomických subjektů. Reaguje tak na informaci z dnešních Hospodářských novin o jednání firmy Makro Cash Carry, která s odvoláním na databázi ČSÚ oslovila nově registrované podnikatele. Potřebné informace získala na základě smlouvy s ČSÚ uzavřené v souladu se zákonem.

Registr ekonomických subjektů vede ČSÚ podle zákona č.89/1995 Sb.o státní statistické službě. Vybrané údaje tohoto registru jsou veřejně přístupné všem zájemcům, a to i prostřednictvím internetu, obdobně jako např. Obchodní rejstřík nebo Živnostenský rejstřík. Každý si v databázích těchto registrů může při zadání identifikačního znaku (jména firmy, osoby, adresy, IČO a případně dalších parametrů) vyhledat příslušný subjekt, který ho zajímá.

Poskytování informací z Registru ekonomických subjektů upravuje paragraf 20 zákona č.89/1995 Sb. Část údajů za každý subjekt tohoto registru je veřejná a paragraf 20, odst.5 uvedeného zákona umožňuje jejich poskytování uživatelům. Veřejným údajem je např. IČO, název firmy, předmět podnikání a adresa sídla. Ostatní informace, např. rodné číslo fyzických osob, počet zaměstnanců, informace ekonomického či obchodního charakteru apod. jsou neveřejné.

Druhá část údajů vedených v Registru ekonomických subjektů za každý subjekt je neveřejná a zákon přesně vymezuje, za jakých podmínek je lze poskytnout orgánům státní správy, zejména příslušným ministerstvům.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ041206registr.doc