ČSÚ vydal unikátní publikaci o bytové výstavbě

 

17. 1. 2014

Publikace Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice navazuje na řadu doposud vydaných tzv. historických ročenek. Představuje obsáhlý a velmi komplexní přehled bytové výstavby v letech 1997 až 2012.

Titul je doplněn historickými časovými řadami od roku 1948 a vybranými údaji o bytovém fondu ze sčítání lidu, domů a bytů, která se uskutečnila v letech 1961 až 2011. Pozornost je věnována vlastní bytové výstavbě v naturálním i hodnotovém vyjádření.

V díle není opomenuta ani kvalitativní stránka bydlení, například velikost bytů, jejich vybavení apod. Významná část je zaměřena na hodnocení bytové výstavby v podrobném územním průřezu. Kromě samotné analýzy publikace obsahuje řadu tabulek, grafů a kartogramů.

V tištěné podobě lze publikaci objednat v Odboru informačních služeb nebo zakoupit přímo v prodejně Českého statistického úřadu.

Elektronicky je k dispozici na webových stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/czso/dlouhodoby-vyvoj-bytove-vystavby-v-ceske-republice-n-pbpadno8io


Kontakt:
Petra Cuřínová,
vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Tel. 274 054 199
E-mail: petra.curinova@czso.cz

  • 140117-TZ Dlouhodobý vývoj bytové výstavby.doc