ČSÚ vydal Statistickou ročenku ČR 2012

 

22. 11. 2012

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes vydal základní statistickou publikaci, Statistickou ročenku České republiky 2012. V 31 kapitolách přináší ucelený statistický pohled na ekonomický, demografický a sociální vývoj v České republice.

Zájemci o nejnovější statistická data o České republice si mohou od dnešního dne zdarma stáhnout kompletní ročenku na webových stránkách úřadu www.czso.cz. „Publikace o rozsahu 824 stran obsahuje celkem 524 tabulek, 83 grafů a 11 kartogramů, doplněných příslušným vysvětlujícím textem. Nově jsou zde zveřejněna i data z loňského Sčítání lidu, domů a bytů,” upozorňuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Dalšími novinkami v celkově již dvacáté ročence je např. časová řada údajů za výdaje na zdravotnictví získaných na základě zdravotnických účtů od roku 2000 nebo tabulka výdajů pacientů na regulační poplatky. Nově jsou zde zařazeny i údaje vycházející z výsledků Agrocenzu 2010 a jejich porovnání s výsledky stejného šetření před deseti lety. Na své si přijdou i milovníci sportu, kteří zde najdou informace o účasti a umístění českých sportovců na 30. letních olympijských hrách v Londýně.
Statistická ročenka České republiky 2012 je společným dílem 112 odborníků z ČSÚ a dalších pracovišť státní statistické služby, např. z České národní banky a jednotlivých ministerstev.
Publikaci je možné zakoupit v tištěné a elektronické podobě na CD ve Statistické knihovně a prodejně statistických publikací (budova ČSÚ, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10), objednat e-mailem (objednavky@czso.cz) nebo zdarma stáhnout na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2012-m3e85gpidf.

SEZNAM KAPITOL:
Přehled platných statistických klasifikací a číselníků; 1. Vybrané ukazatele národního hospodářství; 2. Území a podnebí; 3. Životní prostředí; 4. Obyvatelstvo; 5. Národní účty; 6. Finance; 7. Měna a platební bilance; 8. Ceny; 9. Příjmy a výdaje obyvatelstva; 10. Trh práce; 11. Zahraniční obchod; 12. Organizační struktura národního hospodářství; 13. Zemědělství; 14. Lesnictví; 15. Průmysl; 16. Energetika; 17. Stavebnictví; 18. Obchod, ubytování, stravování a cestovní ruch; 19. Doprava, informační a komunikační činnosti; 20. Tržní služby; 21. Informační a komunikační technologie; 22. Věda a výzkum; 23. Vzdělávání; 24. Zdravotnictví; 25. Sociální zabezpečení; 26. Kultura a sport; 27. Soudnictví, kriminalita, nehody; 28. Mezinárodní srovnání; 29. Vybrané ukazatele oblastí a krajů; 30. Volby; 31. Sčítání lidu, domů a bytů

VE STATISTICKÉ ROČENCE ČR 2012 SE MIMO JINÉ MŮŽETE DOZVĚDĚT, ŽE V ROCE 2011:
• nejmenší obcí v České republice byla Vysoká Lhota v okrese Pelhřimov s 18 obyvateli, hlavní město Praha dosáhlo k 31. 12. 2011 počtu 1 241 664 obyvatel;
• více než 15 000 obyvatel k 31. 12. 2011 mělo 88 měst České republiky;
• na 1 000 obyvatel připadlo 4,3 sňatků a 2,7 rozvodů;
• 20 nevěst a 1 ženich bylo ve věku 16 až 17 let;
• ze 108 673 živě narozených dětí se narodilo 63 252 v manželství a 45 421 mimo manželství;
• z celkového počtu 434 153 cizinců v České republice bylo nejvíce cizinců z Ukrajiny (118 932 osob), dále pak ze Slovenska (81 253 osob) a z Vietnamu (58 205 osob);
• průměrná hrubá měsíční mzda byla 25 645 Kč, nižší než průměrnou hrubou měsíční mzdu bralo 65 % zaměstnanců;
• největší rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou muže a ženy byl ve věkové skupině 35–39 let a činil 9 341 Kč;
• snížila se spotřeba chleba, ze 43,4 kg na 1 obyvatele v roce 2009 na 40,9 kg v roce 2010;
• v České republice bylo vyrobeno 1 194 959 osobních automobilů, tj. o 123 644 více než v roce 2010;
• 32,3 % z celkové výroby elektřiny připadá na jaderné elektrárny;
• obytná plocha jednoho dokončeného bytu v bytových domech se proti roku 2010 zmenšila o 4,7 m2, na 51,3 m2;
• průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti byla nejvyšší v okrese Prachatice (70,2 kalendářního dne), nejnižší v okrese Cheb (33,7 kalendářního dne); průměr za Českou republiku je 44,1 kalendářního dne;
• průměrný plný starobní důchod činil 10 552 Kč, u mužů je průměr 11 700 Kč, u žen 9 584 Kč;
• letních olympijských her v Londýně v roce 2012 se zúčastnilo 133 českých sportovců, kteří získali 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile;
• podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 mělo v České republice v rozhodném okamžiku (k 26. 3. 2011) obvyklý pobyt 10 436 560 obyvatel;
• podle SLDB byl průměrný věk obyvatelstva v České republice 41,0 let.


Kontakt:
Ing. Jiří Němeček
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 220
GSM: 734 352 240
E-mail: j.nemecek@czso.cz


Statistickou ročenku ČR 2012 předala premiéru Petru Nečasovi i ostatním členům kabinetu předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová
Statistickou ročenku ČR 2012 předala premiéru Petru Nečasovi i ostatním členům kabinetu předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová

Statistická ročenka ČR 2012
Statistická ročenka ČR 2012

  • 121122-TZ_ročenka.doc