ČSÚ statistiky nezkresluje

 

1. 10. 2012

Český statistický úřad důrazně odmítá nařčení z „falšování“ počtu seniorů v České republice.

Předsedkyně správní rady „Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory“ JUDr. Jitka Hoplíčková dnes pro média uvedla, že ČSÚ posunul hranici věku lidí, kteří patří podle statistik k seniorům, a to o pět let, ze 60 na 65 let a tím tak údajně zfalšoval údaj o počtu seniorů v ČR. S tímto nařčením však ČSÚ zásadně nesouhlasí.

Pojem "senior" není právní ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše "sociologickou". Statistická definice seniora podle věku není u nás ani ve světě jednotná. Jinými slovy, chronologický věk není jednotným kritériem pro zahrnutí osoby do kategorie „senior“ společným pro všechny statistické výstupy.

Ve výstupech ČSÚ o počtu obyvatel je proto vždy naprosto jasně uvedeno, o jakou věkovou skupinu se jedná a senior je v každém z takovýchto výstupů jasně definován.

V případě námitek s užitím věkové skupiny 65 a více let upozorňujeme, že používání základních věkových skupin (0-14, 15-64 a 65 a více let) je v demografických, ekonomických i sociálních statistikách vymezeno v souladu s obecnými zvyklostmi užívanými i OSN a Eurostatem a používá se pro výpočet ukazatelů jako např. index závislosti nebo index stáří tak, aby bylo možné mezinárodní srovnávání. K žádnému "posunu" kategorií zde tedy nedochází.

ČSÚ navíc ve svých standardních výstupech o věkovém složení obyvatel prezentuje toto složení v podrobném třídění za pětileté věkové skupiny, takže si každý může kategorii "senior" vymezit podle svých potřeb.


Kontakt:
Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ

Tel.: 274 052 017
GSM: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.cz

  • ČSÚ TZ věk seniorů.doc