ČSÚ se dlouhodobě těší důvěře veřejnosti

 

4. února 2014

Český statistický úřad (ČSÚ) je veřejností vnímán jako odborná a užitečná instituce. Informace, které zveřejňuje, považuje většina lidí za důvěryhodné, přesné a politicky neutrální. Celkově ČSÚ důvěřují více než tři pětiny občanů. Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

ČSÚ se u veřejnosti daří dlouhodobě udržovat poměrně vysokou, a to více než třípětinovou důvěru (62 %). Nedůvěru vyjádřila pouze pětina dotázaných. Důvěra v ČSÚ se významně zvyšuje se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání či lepšícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti a je relativně vyšší mezi ženami (67 %) než mezi muži (56 %).

S informacemi ČSÚ se česká veřejnost nejčastěji setkává v médiích. Pětina dotázaných informace ČSÚ někdy aktivně vyhledávala, většinou prostřednictvím internetu. „Pozitivním rysem je, že většina dotázaných považuje informace poskytované Českým statistickým úřadem za nezávislé, nestranné a snadno dostupné,“ komentuje výzkum předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. „Svědčí to o správném postupu při naplňování vizí a strategií úřadu a zajištění státní statistické služby“, dodává.

V povědomí veřejnosti je práce úřadu spojena především se sčítáním lidu, domů a bytů (95 % dotázaných), zjišťováním počtu obyvatel (91 %) a zpracováním výsledků voleb (77 %). Výrazná většina občanů si ČSÚ spojuje i se sledováním a publikováním údajů o ekonomickém vývoji.

---------------------------------------------
Výzkum CVVM Sociologického ústavu AV ČR „Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2013“ se konal ve dnech 2. až 9. prosince 2013 formou rozhovoru tazatele s respondentem na základě dotazníku. Dotázáno bylo 987 respondentů starších 15 let.

Více informací na webu ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/ankety_csu


Kontakt:
Jan Cieslar
Tiskový mluvčí ČSÚ
Tel.: 274 052 017
GSM: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.cz