ČSÚ prověřil zpracování výsledků voleb

 

13. 5. 2014

Zaměstnanci Českého statistického úřadu již podruhé úspěšně prověřili systém sběru a přenosu dat z volebních pracovišť a zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu.

V rámci dnešní, první celoplošné, zkoušky byla testována funkčnost programového vybavení, kvalita hardwarového zajištění, bezchybnost zpracování volebních výsledků a bezpečnost celého volebního systému včetně komunikace mezi 506 přebíracími pracovišti a ústředím ČSÚ.

Přebírací pracoviště ČSÚ jsou rozmístěna po celém území České republiky a okrskové volební komise jim po sečtení odevzdaných hlasů předávají své zápisy o výsledcích hlasování. Správnost programového vybavení je testována na zkušebním příkladu, který zahrnuje data za všechna přebírací pracoviště v celkovém rozsahu 30% volebních okrsků.

Významnou částí zkoušky byly zátěžové testy. Ty prověřovaly zejména odolnost systému, a to konkrétně ve fázi, kdy do něj v krátkém časovém intervalu vstupuje velký objem dat za všechny okrsky, všechny strany a kandidáty. Poslední celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu se uskuteční dne 20. května 2014.

Výsledky hlasování budou zveřejněny na serveru www.volby.cz dne 25. května 2014 od 23 hodin.


Kontakt:

Ing. František Konečný
Sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ
Tel.: 274 054 378
E-mail: frantisek.konecny@czso.cz
Mgr. Jan Cieslar
Tiskový mluvčí ČSÚ
Tel.: 274 052 017
GSM: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.cz


  • ČSÚ TZ 140513 volby EP.docx