ČSÚ posílí druhý místopředseda

 

19. 3. 2014

Místopředsedou Českého statistického úřadu se od 1. dubna 2014 stane dosavadní vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik Marek Rojíček. Již koncem ledna záměr obsadit dosud neobsazené druhé místopředsednické místo oznámila předsedkyně úřadu Iva Ritschelová. Do působnosti nového místopředsedy budou spadat všechny statistické sekce úřadu.

„Spolu s Markem Rojíčkem přichází do vedení ČSÚ i nová generace statistiků, která úřadu pomůže zachovat potřebnou dynamiku a ve spolupráci se zkušenějšími kolegy i lépe přijímat budoucí výzvy na poli moderní statistiky“, komentovala nástup nového místopředsedy ČSÚ Iva Ritschelová.

Marek Rojíček působí na Českém statistickém úřadu od roku 2001, kde se doposud profesně zabýval oblastí národních účtů. V rámci své vědecké činnosti se zejména orientuje na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. V rámci pedagogické činnosti se stále podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Rojíčka ve funkci vrchního ředitele sekce nahradí počátkem května Jaroslav Sixta, který v sekci makroekonomických statistik působí v odboru čtvrtletních národních účtů.


Kontakt:
Jan Cieslar
Tiskový mluvčí
Tel.: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.cz

  • 140319-TZ_ČSÚ posílí druhý místopředseda.docx