ČSÚ podal trestní oznámení

 


ČSÚ podal trestní oznámení


V návaznosti na Upozornění Českého statistického úřadu uveřejněné 29. prosince 2009 podal ČSÚ ke Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje trestní oznámení.

ČSÚ zjistil skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin - jde o přípravu a distribuci falešných dokumentů s použitím údajů o ČSÚ a Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tyto skutečnosti předal policejním orgánům k prověření trestní odpovědnosti účastníků jednání.


  • tz20100106to.doc