ČSÚ je na vstup do Evropské unie připraven

 


15. 4. 2004


ČSÚ je na vstup do Evropské unie připraven


Informace o stavu příprav Českého statistického úřadu na vstup České republiky do Evropské unie byla hlavním bodem programu dnešního výjezdního zasedání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskutečnilo v nové budově úřadu.

Čeští statistici se v Evropské unii stanou rovnocennými partnery, kteří se budou aktivně podílet na tvorbě evropského statistického systému, řekl poslancům předseda ČSÚ Jan Fischer. Jednou z nejviditelnějších změn po vstupu do rodiny evropských statistik bude přechod na statistický systém Intrastat, jehož prostřednictvím se sleduje pohyb zboží uvnitř členských zemí EU. Publikování údajů o zahraničním obchodu se proti dnešní praxi o několik dní sice posune, přesto však ČSÚ poskytne data dříve než ostatní členské státy Unie.

Jan Fischer rovněž informoval o tom, že Český statistický úřad v těchto dnech zpracovává dokument nazvaný „Vize, mise, strategické cíle“, který bude hlavním podkladem pro strategické plánování činnosti úřadu.

Přípravenost statistického úřadu na vstup do EU je na vysoké úrovni, řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Kalousek. ČSÚ současně označil za věrohodnou a profesionálně fungující instituci, jejíž informace jsou významné pro kvalifikovaná rozhodování v ekonomické i sociální oblasti.

Poslanci si v novém sídle ČSÚ prohlédli sál pro zpracování výsledků voleb, zajímali se o volební prezentační systém a seznámili se s fungováním informačních služeb pro veřejnost.


Roman Prorok
mluvčí předsedy ČSÚ

  • TZ040415.doc