ČSÚ a územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ČSÚ poskytuje pro ÚAP aktualizovaná statistická data, vymezená vyhláškou 500/2006 Sb. Kromě odkazů do Veřejné databáze ČSÚ nabízí analytikům k přímému využití data za všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní celky (SO ORP, kraje) ve formátu XLS. Metodika ukazatelů je popsána v souboru Jevy a ukazatele. Pro další informace se prosím obracejte na informační služby krajských správ nebo ústředí ČSÚ.

 • Jevy a ukazatele
 • Jevy a ukazatele (pro UAP)
 • Tabulky
 • Aktuální údaje za všechny obce ČR (data mimo SLDB)
      aktualizace k 20.1.2021, data za rok 2019
 • Aktuální údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností (data mimo SLDB)
      aktualizace k 20.1.2021, data za rok 2019
 • Aktuální údaje za kraje (data mimo SLDB)
      aktualizace k 20.1.2021, data za rok 2019
 • SLDB 2011 - ukazatele podle vyhl. 500 - ČR, kraje, SO ORP, obce, MČ
 • Datové vrstvy pro GIS
 • Obce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Městské části Hl. m. Prahy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Správní obvody obcí s rozšířenou působností 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Kraje 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Územní číselníky
 • Číselník obcí
 • Číselník městských částí Hlavního města Prahy
 • Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Číselník krajů
 • Odkazy