ČSÚ a územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ČSÚ poskytuje pro ÚAP aktualizovaná statistická data, vymezená vyhláškou 500/2006 Sb. Kromě odkazů do Veřejné databáze ČSÚ nabízí analytikům k přímému využití data za všechny obce a příslušné referenční údaje za vyšší územní celky (SO ORP, kraje) ve formátu XLS. Metodika ukazatelů je popsána v souboru Jevy a ukazatele. Pro další informace se prosím obracejte na informační služby krajských správ nebo ústředí ČSÚ.