ČSÚ a konference INOVACE 2010

 

ČSÚ jako každoročně presentoval poslední údaje z oblasti statistik vědy, technologie a inovací na konferenci Inovace roku 2010 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou pořádá pro odbornou i laickou veřejnost Asociace inovačního podnikání ČR. Ročník 2010 proběhl ve dnech 30. listopadu až 3. prosince v Praze v prostorách Senátu ČR a budově ČSVTS na Novotného lávce.
Odbor 63 připravil prezentační stánek ČSÚ, kde byly presentovány aktuální publikace a letáčky s nejdůležitějšími údaji z jednotlivých oblastí statistiky vědy, technologie a inovací.
Důraz byl kladen zejména na výsledky výzkumu a vývoje a jejich další komercializaci v podobě inovací, patentů a licencí.

Připravovaný ročník INOVACE 2011 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR proběhne ve dnech 6. - 9. 12. 2011 (blíže viz stránky Asociace inovačního podnikání ČR).

  • Letáčky
  • Výdaje na výzkum a vývoj (H. Peroutková)
  • Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (H. Peroutková)
  • Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním sektoru (H. Peroutková)
  • Výdaje na výzkum a vývoj ve vysokoškolském sektoru (H. Peroutková)
  • Zaměstnanci výzkumu a vývoje (H. Peroutková)
  • Výzkumní pracovníci (H. Peroutková)
  • Inovace v podnikatelském sektoru (V. Sojka)
  • Patenty (K. Eliáš)
  • Licence (K. Eliáš)