ČSÚ zveřejnil údaje o způsobu bydlení vzešlé ze Sčítání 2021

 

27. července 2022

V souvislosti s dříve publikovanými údaji o bytech zveřejnil ČSÚ také základní údaje o způsobu bydlení obyvatelstva.

V Česku pochopitelně zcela převažuje bydlení v běžných bytech - celkový počet osob bydlících v bytech při Sčítání 2021 přesáhl 10,1 milionu. Dalších téměř 190 tisíc obyvatel žilo v ubytovacích zařízeních, jako jsou např. ubytovny, domovy pro seniory, zařízení sociální péče, studentské koleje apod., a necelých 230 tisíc obyvatel žilo mimo byty či ubytovací zařízení.

Největší rozdíly mezi kraji ve struktuře obyvatel podle způsobu bydlení představovaly Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Hlavní město Praha mělo ze všech krajů vůbec nejvyšší podíl obyvatel bydlících v bytech a nejnižší podíl obyvatel mimo byty a zařízení, kdežto Karlovarský kraj si vedl opačně. V mezikrajském srovnání nicméně nebyly v tomto ohledu výrazné rozdíly.

 Zveřejněné výsledky včetně tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ a datových sadách otevřených dat. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.

 

 

 

  • csu_aktualita220727_csu_zverejnil_udaje_o_zpusobu_bydleni_vzesle_ze_scitani_2021.docx