ČSÚ zveřejnil údaje o mateřském jazyce obyvatel

 

4. května 2022

ČSÚ zveřejnil další tematický okruh výsledků ze Sčítání 2021 - údaje o složení obyvatelstva podle mateřského jazyka.

Pro téměř 9 milionů obyvatel Česka je mateřským jazykem čeština jako jediný jazyk, dalších 217,5 tis. uvedlo jako svůj mateřský jazyk český v kombinaci s některým dalším jazykem. Další nejčastěji uváděné jazyky byly slovenský a ukrajinský.

Podobně jako v případě národnosti bylo možné při sčítání uvést jeden, nebo i dva mateřské jazyky. Dvojí mateřský jazyk zapsalo do sčítacího formuláře téměř 260 tisíc osob. Data jsou k dispozici za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů.

Zveřejněné výsledky za mateřský jazyk včetně tabulek a kartogramů do úrovně krajů jsou uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.

Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 - otevřená data.