ČSÚ zveřejnil registr kandidátů pro volbu prezidenta

 

29. listopadu 2022
 

Na webových stránkách volby.cz je nově zveřejněn registr kandidátů pro volbu prezidenta republiky, jejíž první kolo se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pak ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Český statistický úřad zakládá registr kandidátů pro zpracování výsledků volby prezidenta a údaje o kandidátech průběžně aktualizuje až do voleb podle pokynů Ministerstva vnitra ČR, včetně zanesení dopadů případných soudních přezkumů registračního řízení.

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo devět kandidátů, z toho dvě ženy. Průměrný věk kandidátů je 56,4 let. Nejstaršímu kandidátovi bude v době konání prezidentské volby 74 a nejmladšímu 44 let. Pět z devíti kandidátů má trvalé bydliště v Praze.

Dva kandidáty navrhli do volby občané, další tři byli navrženi poslanci a čtyři prostřednictvím senátorů. Většina kandidátů, šest z devíti, je bez politické příslušnosti.

Více informací je k dispozici na volebním webu ČSÚ.

V rámci zpracování výsledků voleb budou okrskové volební komise předávat zápisy o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu na určených přebíracích místech. Zástupci médií mohou požádat ČSÚ o vydání povolení k pořízení záznamu z přebíracího místa do 23. prosince 2022.
 

Kontakt

Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ

T
274 052 017  |  M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz  |  Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz221129_csu_zverejnil_registr_kandidatu_pro_volbu_prezidenta.docx