ČSÚ uveřejnil Kalendář Rychlých informací na rok 2019

 

25. září 2018
 

Český statistický úřad oznámil termíny publikací Rychlých informací pro příští rok. Jedná se o klíčové výstupy ČSÚ a díky závazným a předem oznámeným termínům je garantována jejich nezávislost. Kalendář Rychlých informací je uveřejněn na webu úřadu.

Rychlé informace vycházejí ve stanovený den vždy přesně v 9:00 hodin na webových stránkách www.czso.cz, a to v češtině i angličtině. Pravidelně přinášejí důležité zprávy o aktuálním ekonomickém či demografickém vývoji.

Data nejsou nikomu poskytována s předstihem a je striktně aplikován rovný přístup ke všem uživatelům. Zprávy nejsou vydávány v návaznosti na politické dění nebo jiné události.

Kalendář Rychlých informací na rok 2019 obsahuje celkem 21 položek, které budou publikovány ve 155 termínech. První výstup s údaji za nový rok vyjde 24. ledna 2019. Jedná se o data z konjunkturálního průzkumu. Posledním termínem v tomto Kalendáři je 1. duben 2020, kdy bude zveřejněna informace o deficitu a dluhu vládních institucí za 4. čtvrtletí roku 2019.
 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180925_csu_uverejnil_kalendar_rychlych_informaci_na_rok_2019.docx