ČSÚ se opět zaměří na životní podmínky domácností

 

27. ledna 2020

Pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách letos proběhne v období od 1. února do 24. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíc domácností, aby od nich získali aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005, letos tedy již po šestnácté. Cílem šetření je mimo jiné získat údaje o finanční situaci různých typů domácností, nákladech na bydlení a jeho kvalitě, vybavenosti bytů či zdravotních, pracovních a materiálních podmínkách domácností a jejich jednotlivých členů. Obdobné zjišťování zároveň probíhá v celkem 34 evropských zemích.

Někteří z respondentů jsou zapojeni do šetření o životních podmínkách již z předchozích let, nicméně 4 750 domácností bude letos osloveno poprvé. Všechny tyto domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. „Klademe důraz nejen na kvalitu sběru dat prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, ale také usilujeme o co nejrychlejší proces zpracování získaných dat, aby byla veřejnosti k dispozici co možná nejdříve,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Výsledky šetření za rok 2019, které poslouží jako zdroj při posuzování vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností, představí odborníci Českého statistického úřadu na tiskové konferenci 10. března, tedy jako jeden z prvních statistických úřadů v celé Evropě.

Kompletní výsledky za rok 2018 naleznete v publikaci na webu ČSÚ, kde je též pro rychlý přehled k dispozici prezentace z loňské tiskové konference.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz200127_csu_se_opet_zameri_na_zivotni_podminky_domacnosti.docx
  • Vyjádření Táni Dvornákové, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ
    (soubor mp3)