ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti

 

  • ČSÚ důvěřuje 60 % občanů a nedůvěřuje 24 %. V porovnání s jinými institucemi toto hodnocení vyznívá poměrně příznivě, když z těch, jež byly zařazeny do výzkumu, byl ČSÚ hodnocen nejlépe. Pouze starostové a obecná zastupitelstva jsou z hlediska úrovně důvěry na srovnatelné úrovni s ČSÚ, respektive mají podíly důvěřujících nepatrně vyšší, ovšem při zřetelně vyšším podílu explicitně nedůvěřujících.
  • V povědomí veřejnosti je práce ČSÚ spojena především se sčítáním lidu, domu a bytů a se zjišťováním počtu obyvatel. Výrazná většina občanů si ale ČSÚ spojuje i se zpracováváním výsledku voleb, monitorováním ekonomického vývoje či zveřejňováním a poskytováním zjištěných informací. Poměrně rozšířeným omylem je představa, že ČSÚ provádí předvolební průzkumy.
  • Samotný ČSÚ a jeho činnost velká většina veřejnosti považuje za užitečné. 
  • S informacemi ČSÚ se česká veřejnost jednoznačně nejčastěji setkává v médiích, i když v posledních třech letech jejich pozice mírně oslabila, a naopak vzestup zaznamenal obecně internet i samotný web ČSÚ. 27 % respondentů informace ČSÚ alespoň někdy samo aktivně vyhledává. 
  • Většina dotázaných považuje informace poskytované ČSÚ za důvěryhodné, přesné a politicky nestranné. V otázce, zda zveřejňování informací ČSÚ podléhá vlivu politické nebo ekonomické situace, však existuje značná nejednotnost a nejistota. Tato nejistota se týká i těch skupin v rámci veřejnosti, které mají s ČSÚ a jeho výstupy více zkušeností, které k ČSÚ přistupují ve zvýšené míře pozitivně a které by pro posuzování této otázky teoreticky měly být relativně více kompetentní než průměr populace. 
  • ČSÚ je třemi čtvrtinami občanů považován za odbornou instituci.

Důvěra a nedůvěra k ČSÚ v kontextu hodnocení jiných institucí (v %)

Zdroj: Závěrečná zpráva z výzkumu CVVM Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016