ČSÚ se aktivně zapojuje do Studie kolektivní imunity

 

22. dubna 2020

Český statistický úřad se svými odbornými kapacitami zapojil do příprav a realizace reprezentativní části Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval zkoumající průběh onemocnění COVID-19. Pracovníci ČSÚ oslovují v těchto dnech respondenty zahrnující statistický vzorek populace. Účastnit by se touto formou mohlo až 6316 osob.

Primárním cílem studie, jejíž reprezentativní část bude probíhat na území hlavního města Prahy a vybraných okresů Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje, je odhad množství osob v populaci s proběhlou infekcí koronavirem SARS-CoV-2 včetně osob s mírným či bezpříznakovým průběhem onemocnění.

Český statistický úřad má bohaté zkušenosti s šetřeními v domácnostech a právě existující síť našich respondentů se ukázala jako nejlepší a nejrychlejší řešení pro získání statistického vzorku populace. Takto bychom mohli v dotčených okresech oslovit přes šest tisíc osob, v první fázi jich bude přibližně tři tisíce dvě stě,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Tazatelé ČSÚ v těchto dnech oslovují domácnosti zapojené do Integrovaného šetření v domácnostech v Praze, okresech Praha-východ, Praha-západ, Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Oslovování přitom bude probíhat v několika vlnách.

Osloveným respondentům ve věku 18 až 89 let, kteří budou s účastí na studii souhlasit, bude prostřednictvím SMS zaslán unikátní kód pro nárok na testování a ověření respondenta na příslušném odběrovém místě. Náš úřad aktivně oslovuje pouze reprezentativní vzorek populace ze svých výběrových šetření v domácnostech, dobrovolní zájemci o testování z řad široké veřejnosti se musí hlásit přímo v odběrových stanech,“ upozorňuje ředitel sekce demografie a sociálních statistik Martin Zelený, který má na ČSÚ koordinaci projektu na starosti.

Podle instrukcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky se k testování mohou dostavit pouze osoby ve věku 18 až 89 let s trvalým či přechodným pobytem v České republice, bez akutních zdravotních potíží, zvýšené teploty (˂ 37,5 °C), bez příznaků onemocnění COVID-19 či jeho potvrzené diagnózy a osoby, které nejsou v nařízené karanténě.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz200422_csu_se_aktivne_zapojuje_do_studie_kolektivni_imunity.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Martina Zeleného, ředitele sekce demografie a sociálních statistik
    (soubor mp3)