ČSÚ představuje nové prioritní úkoly

 

 24. února 2017
 

Český statistický úřad má nové prioritní úkoly. Pro rok 2017 si stanovil čtyři hlavní cíle. Jde o přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, koordinaci státní statistické služby, přípravu monitorovacího rámce k Agendě 2030 a možnost využití scanner dat od obchodních řetězců.

Prioritní úkoly vytyčuje vedení ČSÚ každoročně. „Jejich nová podoba se kontinuálně odvíjí jak od dosavadních plněných cílů, tak od současných výzev a potřeby řešit aktuální témata. Prioritní úkoly významným způsobem určují budoucí vývoj oficiální statistiky,“ říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Východiskem pro formulování prioritních úkolů jsou mimo jiné střednědobé klíčové priority s horizontem plnění do roku 2020. Patří mezi ně např. podpora e-governmentu a aktivní implementace administrativních zdrojů dat do statistického systému nebo přechod vybraných resortních statistik na ČSÚ.

Více se dočtete v únorovém vydání Statistiky&My nebo na webu: https://www.czso.cz/csu/czso/klicove_dokumenty.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu_tz170224_csu_predstavuje_nove_prioritni_ukoly.docx