ČSÚ otevírá výzkumníkům nové SafeCentrum

 

14. ledna 2019

Český statistický úřad výrazným způsobem rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb v oblasti mikrodat. Od 15. ledna 2019 bude pracovníkům výzkumných a vědeckých institucí umožněno samostatně pracovat v nově zřízeném SafeCentru v prostorách Ústřední statistické knihovny. Přístup bude možný za přesně vymezených podmínek s důrazem na vysokou ochranu dat.


Obdobné centrum zřídil i Eurostat a k poskytování mikrodat podobným způsobem se připojují další statistické úřady včetně mimoevropských. „Zřízením SafeCentra sledujeme současné trendy světové i evropské statistiky. Přímým impulzem a inspirací pro nás byla aktivita našich maďarských kolegů, kteří jsou v tomto směru průkopníky ve středoevropském regionu,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Přístup výzkumníků do centra bude možný pouze pro vědecké účely a na základě předchozího uzavření smlouvy a podpisu slibu mlčenlivosti. „Český statistický úřad vychází vstříc zájmu akademické obce o práci s mikrodaty. Díky SafeCentru budou moci výzkumníci s těmito podklady samostatně pracovat na svém výzkumu a dále tak posunovat poznání v mnoha oborech. Důraz je přitom kladen na bezpečnost námi spravovaných statistických dat a na zajištění anonymizace údajů,“ upozorňuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Prostor SafeCentra je důkladně monitorován a není z něj bez kontroly dovoleno cokoli odnášet v písemné nebo elektronické podobě, používat e-mail a internet a pořizovat jakékoliv záznamy. S ohledem na bezpečnost není výzkumníkům do centra umožněno vnášet například mobilní telefon.

Výsledky vědeckého bádání v SafeCentru jsou dále posouzeny odbornými útvary ČSÚ tak, aby nemohly obsahovat informace ohrožující ochranu dat a splňovaly příslušná ustanovení zákona o státní statistické službě. Výzkumník má také povinnost i po skončení své vědecké práce zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se v průběhu výzkumné práce v SafeCentru seznámil. Veškeré zásady jsou podrobně popsány na webu ČSÚ.

„Těší mne, že SafeCentrum odpovídající moderním standardům samostatné a bezpečné práce s mikrodaty otevíráme právě v době stoletého výročí vzniku moderní statistické služby v naší zemi. Chápu ho jako další krok k modernizaci oficiální české statistiky,“ uzavírá předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Provoz SafeCentra v současné době probíhá v pilotním režimu.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz190114_csu_otevira_badatelum_nove_safecentrum.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubory mp3)
  • Vyjádření Jaroslava Sixty, místopředsedy ČSÚ
    (soubor mp3)