ČSÚ nabízí médiím v době voleb vyhrazené připojení

 

7. listopadu 2017

Český statistický úřad bude výsledky volby prezidenta republiky průběžně zveřejňovat na webech volby.cz a volbyhned.cz. Kromě toho poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům.


Systém zpracování a zveřejňování průběžných a celkových výsledků volby prezidenta republiky, za který je ČSÚ ze zákona odpovědný, zaručuje naprostou transparentnost celé sumarizace výsledků hlasování. Umožňuje i veřejnou kontrolu skutečnosti, že výsledky předané okrskovými volebními komisemi jsou v systému trvale uloženy v podobě, ve které byly převzaty.

Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí, tj. po 14. hodině v sobotu 13. ledna 2018 (1. kolo volby), případně 27. ledna 2018 (2. kolo volby).

Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML pro další zpracování) v průběhu voleb zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků. Média mohou žádat o registraci prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být seznam konkrétních IP adres, z nichž bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit nejvýše pět IP adres. Pro testování je možné specifikovat dalších maximálně pět IP adres, které však budou v době reálného zpracování odpojeny. Žádosti lze zasílat nejpozději do středy 13. prosince 2017. Pozdější žádosti nebudou akceptovány.

Přidělení přístupu vyhrazenou formou i následné stahování XML dat je bezplatné. Podmínkou pro využívání těchto dat je uvedení ČSÚ jako zdroje.

Termín technické schůzky, na které se s řádně zaregistrovanými zájemci z řad médií dojednají další technické podrobnosti, bude včas oznámen.

 

 Kontakty

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad
Olga Fabiánová
oddělení technologie zjišťování ČSÚ
T 274 052 013 | M 607 714 550
E olga.fabianova@czso.cz

 

  • csu_tz171107_csu_nabizi_mediim_v_dobe_voleb_vyhrazene_pripojeni.docx