ČSÚ nabízí médiím v době voleb nadstandardní připojení

 

15. srpna 2017

Český statistický úřad bude úplné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR opět zveřejňovat na svém výsledkovém webu volby.cz. Nejdůležitější stránky s výsledky pak budou současně k dispozici na speciálně zřízeném a posíleném webu volbyhned.cz. Kromě toho ČSÚ tradičně připraví vyhrazené připojení pro hromadné sdělovací prostředky.

Systém zpracování a zveřejňování průběžných a celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za který je ze zákona Český statistický úřad odpovědný, zaručuje naprostou průhlednost celé sumarizace výsledků hlasování. Umožňuje i veřejnou kontrolu skutečnosti, že okrskové výsledky jsou v systému trvale uloženy v podobě, ve které byly převzaty od okrskových komisí. Jde o standardní postup uplatňovaný již v minulosti.

Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí a ověření správnosti zástupci okrskové volební komise a ČSÚ, tj. po 14. hodině v sobotu 21. října.

Pro zabezpečení dostupnosti dat s průběžnými výsledky (ve formátu XML pro další zpracování výsledků) v průběhu voleb zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků. Tento server bude připojen do internetu zvláštní 20Mbps linkou. Celé řešení bude technicky maximálně nezávislé na standardní webové prezentaci voleb (server www.volby.cz).

Zájemci o povolení přístupu z řad médií se mohou registrovat zasláním žádosti na e-mailovou adresu olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být IP adresní rozsah, ze kterého bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit maximálně dva adresní rozsahy. Pro testování je možné specifikovat třetí IP adresní rozsah, který však bude v době reálného zpracování odpojen. Žádosti lze zasílat do 4. října 2017.

Na základě doručené žádosti budou zájemci sděleny údaje pro přístup k serveru. Přidělení přístupu touto formou i následné stahování XML dat je bezplatné. Zájemcům sdělíme rovněž popis formátu pro předávání průběžných výsledků voleb. Podmínkou pro využívání těchto dat je uvedení ČSÚ jako zdroje.

Celý systém bude připraven pro testování od 25. září 2017. Pro testování budou na vyhrazeném serveru umístěna vzorová data, případně testovací data z plošných zkoušek. Testování je možné provádět až do 18. října 2017.

Na vyhrazeném serveru pro hromadné sdělovací prostředky bude po celou dobu testování i před samotným zpracováním výsledků voleb umístěn popis formátu XML i všechny potřebné číselníky a registry ve formátu XML. Po zpracování výsledků voleb budou na server umístěna kompletní data s výsledky též ve formátu XML a Excel, a to až do úrovně volebních okrsků.

ČSÚ bude připraven i na případný krizový způsob zasílání základních informací pomocí e‑mailových zpráv. Půjde o opakované zasílání dohodnutých XML souborů.

V předstihu bude oznámen termín technické schůzky, na které se s uživateli dojednají poslední technické podrobnosti a stanoví se doba tzv. živé zkoušky pro média.

 

Kontakty


Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

Olga Fabiánová
oddělení technologie zjišťování ČSÚ
T 274 052 013 | M 607 714 550
E olga.fabianova@czso.cz

 

  • csu-tz170815-csu_nabizi_mediim_v_dobe_voleb_nadstandardni_pripojeni.docx