ČSÚ nabízí médiím pro prezidentskou volbu vyhrazené připojení

 

11. listopadu 2022

Český statistický úřad bude výsledky nadcházející volby prezidenta republiky průběžně zveřejňovat na webu volby.cz. Zároveň tradičně poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům a umožní zástupcům médií návštěvu přebíracích míst ČSÚ.

Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí od okrskových volebních komisí, tj. v sobotu 14. ledna 2023 po 14. hodině (pro druhé kolo volby pak v sobotu 28. ledna 2023 po 14. hodině).

Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML) v průběhu volby zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků.  Média mohou žádat o registraci elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na adresu: olga.fabianova@czso.cz, popř. datovou schránkou (ID datové schránky Českého statistického úřadu: 2gfaasy).

Součástí žádosti musí být seznam konkrétních IP adres, z nichž bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá mediální organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit a využít nejvýše pět IP adres. Pro testování je možné specifikovat dalších maximálně pět IP adres, které však budou v době reálného zpracování odpojeny. Žádosti lze zasílat nejpozději do pátku 23. prosince 2022. Pozdější žádosti nebudou akceptovány. ČSÚ si současně vyhrazuje právo nevyhovět žádosti bez uvedení důvodu.

Přidělení přístupu vyhrazenou formou i následné stahování XML dat je bezplatné. Podmínkou pro využívání těchto dat je uvedení ČSÚ jako zdroje.

Termín technické schůzky, na které se s řádně zaregistrovanými zájemci z řad médií dojednají další technické podrobnosti, bude včas oznámen.

Zástupci hromadných sdělovacích prostředků rovněž mohou požádat ČSÚ o vydání povolení k pořízení zpravodajského audio či video záznamu na přebíracích místech. Žádosti lze podávat nejpozději do pátku 23. prosince 2022. Podrobnosti k podání žádosti: https://www.czso.cz/csu/czso/pritomnost-hromadnych-sdelovacich-prostredku-na-prebiracich-mistech-csu.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz
Olga Fabiánová
Oddělení strategie a administrativní podpory IT
T 274 052 013 | M 704 688 722
E olga.fabianova@czso.cz

 

 

  • csu_tz221107_csu_nabizi_mediim_pro_prezidentske_volby_vyhrazene_pripojeni.docx