Život cizinců v ČR - 2011

 
Kód: a-1118-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Hana Holcová
E-mail: hana.holcova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (1,1 MB) PDF
Metodické poznámky PDF
Seznam tabulek a grafů PDF
1. Úvod PDF
2. Cizinci v České republice PDF
3. Ekonomická aktivita cizinců PDF
 3.1 Cizinci zaměstnanci evidovaní MPSV PDF
 3.2 Cizinci s živnostenským oprávněním evidovaní MPO PDF
4. Závěr PDF

Přílohy
1. Počet cizinců a jejich věková struktura podle (ne)příslušnosti k EU Excel PDF
2. Počet cizinců a jejich věková struktura evidovaných MPSV podle (ne)příslušnosti k EU Excel PDF
3. Počet cizinců a jejich věková struktura evidovaných MPO podle (ne)příslušnosti k EU Excel PDF
4. Cizinci podle typu evidence, krajů a pohlaví Excel PDF
5. Pět nejčastějších státních občanství v EU podle typu evidence Excel PDF
6. Pět nejčastějších státních občanství mimo EU podle typu evidence Excel PDF
7. Počty cizinců podle kategorií KZAM a podle (ne)příslušnosti k EU Excel PDF
8. Rozložení EU cizinců podle klasifikace NACE a krajů (%) Excel PDF
9. Rozložení nonEU cizinců podle klasifikace NACE a krajů (%) Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.