Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2024

Výroba vepřového masa se meziročně mírně zvýšila

09.05.2024
Kód: 270149-24
 

V 1. čtvrtletí 2024 se na jatkách vyrobilo celkem 109 381 tun masa, meziročně o 0,8 % více, z toho výroba hovězího byla meziročně nižší o 0,1 %, vepřového se vyrobilo o 2,1 % více a výroba drůbežího klesla o 0,5 %. Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 3,2 %.

„Po třech letech poklesu se v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšila výroba vepřového masa, a to nejen na jatkách, ale vyšší byly i dodávky jatečných prasat ze zemědělských podniků k porážkám v České republice i v zahraničí,“ uvedla Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

„Předběžně kalkulovaná spotřeba masa se ve sledovaném čtvrtletí rovněž zvýšila. Ovlivnila ji nejen vyšší produkce na našich jatkách, ale také zvýšený dovoz jak vepřového, tak drůbežího i hovězího. Nejvíce vzrostla spotřeba drůbežího masa, doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.


Výroba masa a nákup mléka

V 1. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 56,4 tis. ks skotu (meziročně +0,2 %), mírně se zvýšily porážky krav (+2,5 %), naopak porážky býků se snížily (−5,2 %). Výroba hovězího masa dosáhla 17 437 tun a zůstala na podobné úrovni jako v loňském 1. čtvrtletí (0,1 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 183 tun (o 2,1 % meziročně více). To představuje 548,5 tis. ks (+1,4 %) poražených prasat. Na 119,4 kg se mírně navýšila i průměrná porážková hmotnost prasat z výkrmu. Na drůbežích jatkách bylo poraženo 62 695 tun drůbeže, což odpovídá výrobě 40 721 tun (−0,5 %) drůbežího masa. Od tuzemských producentů bylo v 1. čtvrtletí nakoupeno 806 824 tis. litrů mléka (+3,2 %).


Ceny zemědělských výrobců

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v 1. čtvrtletí změnily meziročně jen o 0,7 % směrem dolů. Chovatelé dostali v průměru 59,39 Kč/kg v živém nebo 108,1 Kč/kg v jatečné hmotnosti, což však bylo o 4,05 Kč za 1 kg v mase více než v posledním čtvrtletí 2023.
Ceny jatečných prasat byly meziročně mírně vyšší (+3,0 %). Průměrná cena dosáhla 39,85 Kč za kg živé hmotnosti nebo 51,81 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 1,39 Kč za kg v mase méně než v předcházejícím čtvrtletí.
Ceny jatečných kuřat byly meziročně nižší o 7,7 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 28,24 Kč za kg v živém.
Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem ke zvýšené základně v 1. čtvrtletí 2023 meziročně o 17,2 % nižší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,90 Kč/l.

Detailnější informace o výrobě masa v 1. čtvrtletí 2024 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat: 25. 4. 2024

Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat - březen 2024 | ČSÚ (czso.cz)

Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2024

 

 • czem050924.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka (čtvrtletní)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz