Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2010

 
Kód: a-421364-11
Informační služby: tel: 472 706 176
E-mail: infoservisul@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz

Celá publikace v pdf PDF
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
Demografický vývoj PDF
Sociální vývoj PDF
Ekonomický vývoj PDF
Životní prostředí PDF
Mezikrajské srovnání PDF
Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
- demografický vývoj Excel PDF
- sociální vývoj Excel PDF
- ekonomický vývoj Excel PDF
- vývoj životního prostředí Excel PDF
2. Vybrané ukazatele za Ústecký kraj
- demografický vývoj Excel PDF
- sociální vývoj Excel PDF
- ekonomický vývoj Excel PDF
- vývoj životního prostředí Excel PDF
3. Vybrané ukazatele podle okresů Ústeckého kraje Excel PDF
Kartogramy
Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Ústeckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi 31.12.2008 a 31.12.2010 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajícj v letech 2005 až 2009 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Bytová výstavba v obcích Ústeckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Stavební práce v okresech Ústeckého kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Měrné emise NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.